Persbericht: Arno Dijksterhuis aangesteld als directeur business support

PERSBERICHT
Schiedam, 19 juni 2013

Arno Dijksterhuis aangesteld als directeur business support
Arno Dijksterhuis is aangesteld als directeur business support van Facilicom Services Group. Dijksterhuis is al vanaf 1999 werkzaam bij Facilicom, waarvan de afgelopen jaren als directeur Info en ICT bij Facilicom-dochter Trigion.

Momenteel werkt Facilicom aan de implementatie van ERP-systeem SAP binnen Facilicom en al zijn divisies. Een uitgelezen moment voor Facilicom om alle bedrijfsprocessen weer tegen het licht te houden en waar mogelijk nieuwe methoden en middelen in te voeren. Deze nieuwe methoden en middelen dienen te zorgen voor meer efficiency en een betere ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen Facilicom.

‘Informatie en informatievoorziening speelt een belangrijke rol binnen ons bedrijf. Klanten en medewerkers stellen immers hoge eisen aan het juist en tijdig communiceren van de juiste informatie die van belang is in het aansturen van de facilitaire organisatie’, vertelt Arno Dijksterhuis. ‘Uiteraard zijn er vele systemen beschikbaar om informatie te ontsluiten, maar ze worden pas echt effectief als ze ook onderdeel uitmaken van onze manier van werken. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren’, besluit Arno.