Persbericht: ZorgCentrale.nl en Stichting QuaRijn tekenen overeenkomst

PERSBERICHT
Schiedam, 9 september 2013

De ZorgCentrale.nl en Stichting QuaRijn tekenen overeenkomst
Donderdag 5 september, ondertekenden Stichting QuaRijn en De ZorgCentrale.nl een
samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst spreken Stichting QuaRijn en De
ZorgCentrale.nl af dat zij een samenwerking aangaan voor de personenalarmering van de
cliënten van Stichting QuaRijn.

Voor de 1200 cliënten die van de dienst personenalarmering van Stichting QuaRijn gebruik maken,
zorgt De Zorgcentrale.nl nu met hun vakkundige zorgcentralisten voor een 24/7 triage van allerhande
zorgalarmeringen. Dit betreft alarmeringen van een sociale danwel een professionele hulpvraag, van
zowel intra- als extramurale cliënten. Als onafhankelijke partner van Stichting QuaRijn zorgt De
Zorgcentrale.nl voor een adequate inschakeling van hun zorgmedewerkers. ‘Een nauw partnership, met
de intentie aanvullende, gezamenlijke zorginnovaties te ontwikkelen’ vertelt Wendy Hugoosgift Contreras, business unit manager van De ZorgCentrale.nl. ‘Daar zijn wij bijzonder trots op’.

De ZorgCentrale.nl is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in staat dienstverlening op afstand uit te
voeren. ‘Met name deze flexibiliteit is voor Stichting QuaRijn belangrijk in haar dienstverlening. Hierdoor
kunnen wij op ieder moment cliënten ondersteunen in hun levenskwaliteit en veiligheid. Dat sprak ons
bijzonder aan omdat we op deze wijze onze zorg voor ouderen sterk kunnen verbeteren. Door deze
samenwerking kunnen cliënten zo lang mogelijk en met een veilig gevoel zelfstandig blijven wonen’,
besluit Ad de Jong bestuurder van QuaRijn.