Persbericht: Eigen Arbodienst verbetert re-integratie arbeidsongeschikte werknemers

PERSBERICHT
Schiedam, 13 december 2011

Steeds meer grote bedrijven nemen Arbodienst weer in eigen hand
Eigen Arbodienst verbetert re-integratie arbeidsongeschikte werknemers De interne Arbodienst van Facilicom Services Group is onlangs gecertificeerd conform de normen ISO 9001 en de Arbodienstcertificering RCA. Daarmee beschikt het concern over een eigen Arbodienst die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Facilicom volgt hiermee de trend bij grote bedrijven om de Arbodienst weer in eigen hand te nemen in plaats van uit te besteden. Het bedrijf denkt zo beter te kunnen inspelen op de specifieke behoeften van arbeidsongeschikte werknemers bij hun terugkeer op de werkvloer.

De recente certificering van de eigen Arbodienst verzekert werknemers zowel van een optimale begeleiding als van een vertrouwelijke behandeling van hun arbeidsgerelateerde klachten. Dit versterkt het dienstverband op de lange termijn en bevordert de motivatie om terug te keren op de werkvloer. Bovendien raken werkgever en werknemer door de eigen Arbodienst meer bij elkaar betrokken, wat meer flexibele arbeidsverhoudingen mogelijk maakt.Facilicom is als grootste facilitaire dienstverlener van Nederland actief in de branches schoonhouden, beveiliging, bedrijfscatering, personeelsdiensten, facilitair management, bouw en installatie en horecadiensten. In 2010 werd de onderneming uitgeroepen tot de beste werkgever binnen de branche. Volgens Monique Bruininck, landelijk manager afdeling Re-integratie en Facilicom Arbodiensten, past de officiële certificering bij de ambitie van het bedrijf om zich verder te profileren als aantrekkelijke werkgever. “Als werkgever richten we ons op lange dienstverbanden. Alleen zo behouden we de noodzakelijke kennis en ervaring waarmee we onze opdrachtgevers continuïteit kunnen garanderen. Een eigen Arbodienst als onderdeel van de afdeling Re-integratie sluit perfect aan bij het realiseren van die doelstelling”, aldus Bruininck.

Betere begeleiding
Essentieel voor deze aanpak is de intensieve samenwerking tussen re-integratiemanagers en de bedrijfsartsen. Voor betere dienstverlening aan arbeidsongeschikte werknemers is het eerste consult met de bedrijfsarts verlengd tot drie kwartier, zodat die zich een beter advies kan geven. De artsen zijn bovendien vertrouwd met de specifieke arbeidsomstandigheden van de verschillende divisies. Ze hebben daardoor goed zicht op de oorzaken van arbeidsuitval en kunnen de organisatie beter adviseren. Van extra waarde is daarnaast de toevoeging van een stafarts en verschillende deskundigen op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne, organisatie en preventie. Bruininck; “Groot voordeel van een eigen Arbodienst is dat we medewerkers beter kunnen begeleiden bij hun terugkeer op de werkvloer, eventueel in een andere functie of door over te stappen naar een andere divisie.”

Binding
Uiteraard gaat het optuigen van een eigen Arbodienst met extra investeringen gepaard. Maar de kosten daarvan wegen ruimschoots op tegen het uitbesteden aan een externe partij. Het gaat, aldus Bruininck, om een investering op de lange termijn. “De echte winst van een eigen Arbodienst schuilt in de toegevoegde waarde van maatwerk om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Daar is niet alleen een bedrijfseconomisch, maar ook een maatschappelijk belang mee gediend.”