Persbericht: Facilicom en Hogeschool Rotterdam tekenen convenant

PERSBERICHT
Schiedam, 14 februari 2013

Facilicom en Hogeschool Rotterdam tekenen convenant

Op donderdag 14 februari ondertekenden de heer van den Brink, directeur Instituut voor
Gebouwde Omgeving van Hogeschool Rotterdam en de heer van de Laar, concerndirecteur
Facilitaire Bedrijven Nederland van Facilicom Services Group een convenant. Met dit convenant
spreken Facilicom en Hogeschool Rotterdam uit dat zij de samenwerking versterken door
concrete afspraken te maken over kennisontwikkeling en kennisdeling, praktijkopdrachten,
stage- en afstudeerplaatsen.

'Het hoger onderwijs valt of staat met structurele samenwerkingsrelaties met de praktijk waarin de
student een rijke leeromgeving wordt geboden. Facilicom is als grootste facilitair dienstverlener in
Nederland een belangrijke werkgever voor toekomstig facilitair en bouwkundig personeel. Zij hebben
aan hun kant weer groot belang bij de toevoer van goed opgeleide professionals. Daarmee snijdt het
mes dus aan twee kanten', vertelt Wijnand van den Brink van Hogeschool Rotterdam.

Facilicom speelt al langere tijd een belangrijke rol in het facility management onderwijs in Nederland.
'Zo publiceren professionals vanuit Facilicom regelmatig praktijkcases en leveren wij een inhoudelijke
bijdrage aan studiemateriaal voor Nederlandse Hogescholen en Universiteiten', vertelt Geert van de
Laar van Facilicom. 'Wij zijn blijvend op zoek naar investeringsmogelijkheden in de verdere
professionalisering van het facilitaire onderwijs en de branche in zijn geheel.'

Het convenant richt zich in eerste instantie op samenwerking rond de opleidingen Facility Management
en Bouwkunde van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. Daarbij wordt de nadruk gelegd op thema's
als hospitality, hostmanship, BIM (Building Information Modeling), serviceconcepten, in- en verkoop,
strategische huisvesting en dienstverleningsconcepten in de zorg. Uiteraard staat het convenant ook 
ten dienste van andere opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam. Het convenant en de opbrengsten
daarvan worden jaarlijks geëvalueerd.