Persbericht: Facilicom realiseert Brede School in Joure

Persbericht
Joure, 1 februari 2013

Facilicom realiseert Brede School in Joure
Aan de zuidkant van Joure in Friesland verrijst de komende jaren een nieuwe Brede School. Op 29 januari 2013 hebben de colleges van De Friese Meren besloten om de innovatieve aanbesteding van de Brede School in Joure Zuid te gunnen aan het consortium onder leiding van Facilicom Services Group. Voor de komende 25 jaar gaan de gemeenten een samenwerkingsverband met Facilicom aan, waarbij zowel het ontwerp en de bouw als het beheer en het onderhoud voor de Brede School in Joure Zuid wordt verzorgd. Tot het consortium waaraan de aanbesteding is gegund, behoren verder: Bureau Bos (architect gebouw), Pellikaan (bouw), Breijer (beheer) en Kragten (ontwerp buitenruimte).

Brede School Joure Zuid

In de Brede School Joure Zuid zullen de Dr. E.A. Borgerschool van CBO Meilân, de fusieschool van OG Primus (de Lyts Luchtenveldskoalle en de Zuiderveldschool), It Toanhûs, SKIK en Miks welzijn zich als nieuwe bewoners vestigen. De gemeente wil met de bouw van een nieuwe Brede school een beter en breder aanbod van onderwijs en daarmee een doorgaande leerlijn bevorderen. Ook willen de gemeenten voorzieningen voor leerlingen en omwonenden bieden.

Planning
In juli 2013 wordt de start van de bouw verwacht. Deze vindt plaats op het terrein tussen de Julianalaan en Ter Huivra (de huidige plek van De Vlijt en de Dr. E.A. Borgerschool). De nieuwe gebruikers van de Brede School kunnen vervolgens vanaf juli 2014 hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. Daarna zal de Dr. E.A. Borgerschool worden gesloopt en het overige deel van het terrein van de Brede School worden ingericht. Uiterlijk eind november 2014 zal de Brede School in Joure Zuid in
haar definitieve vorm gereed zijn.

Inloopavond

Op dinsdag 5 maart 2013 organiseert de gemeente vanaf 19.00 uur een inloopavond in de raadszaal het gemeentehuis in Joure. Tijdens deze bijeenkomst zullen de plannen voor de Brede School door de gemeente en het consortium worden gepresenteerd. Ook is er dan de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u de website www.defriesemeren.nl raadplegen of contact opnemen met Yde Wierda, telefoonnummer (0513) 23 93 25, of Tiny Driessen (013) 23 93 27.

Gemeente Gaasterlân-Sleat – Gemeente Lemsterland – Gemeente Skarsterlân