Persbericht: Jaarcijfers 2010 resultaat Facilicom boven eerdere verwachtingen

PERSBERICHT
Schiedam, 12 mei 2011

Jaarcijfers 2010: resultaat Facilicom boven eerdere verwachtingen
Facilicom Services Group uit Schiedam heeft in 2010 zijn positie op de krimpende facilitaire dienstenmarkten verder verbeterd. Vooral dankzij operationele efficiency en de inzet op multiservices (het gecombineerde aanbod van beveiliging, schoonmaak, bouw en catering), kwamen zowel de omzet (1.052 mln. euro; + 3 %) als winst (33,9 mln. euro; + 2 %) licht hoger uit.

Het concern plukt nu, aldus de directie, de vruchten van de strategische keuzes die het in het verleden maakte op het gebied van diversificatie. Het familiebedrijf dat in zowel de beveiligings-, schoonmaaken cateringmarkt sterke marktposities heeft, staat als gevolg daarvan op meerdere pijlers. Juist om die reden bleek het in 2010 aanzienlijk stabieler en robuuster dan andere ‘single service’ ondernemingen in diverse facilitaire deelmarkten. Verder was Facilicom dankzij de conservatieve financiële structuur (solvabiliteit: 44%) en een sterke liquiditeitspositie (> 110 mln. euro) in staat fors te investeren in nieuwe markten zoals de zorg en aanvullende overnames te plegen, waaronder CSU Security in Nederland (beveiliging) en One Group in België (o.a. schoonmaak en gebouwonderhoud).

De markt van facilitaire dienstverlening werd in 2010 opnieuw geconfronteerd met een duidelijke krimp, en aanhoudende concurrentie in de vorm van prijsdruk. Trigion Beveiliging wist omzet en rendement met 6% te laten groeien, mede dankzij de integratie van CSU Security Services. Axxicom had een goed jaar met thuishulpdiensten waarmee zij inmiddels landelijk actief is en een uitbreiding van de diensten op Schiphol. Facilicom Services Solutions maakt een sterke groei door met multiservices contracten en haalde voor het eerst een omzet boven de 100 miljoen euro. Gom Schoonhouden en Prorest Catering ondervonden hinder van marktverschraling en aanhoudende prijsdruk; de omzetten daalden circa 5%. Beide bedrijven wisten de winstmarge echter te handhaven.

Breijer Bouw en Installatie zag de winst weliswaar halveren maar wist zich in een moeilijke bouwmarkt goed staande te houden, onder meer door de focus op renovatie en contractonderhoud en dankzij gespecialiseerde bedrijven (zoals Branden Beveiligingstechniek) die sterk presteerden. In België, waar Facilicom net als in Nederland op alle facilitaire markten actief is, verbeterden alle bedrijven hun resultaten. In Frankrijk daalde de omzet, maar steeg de winst. Facilicom heeft in Engeland moeite om een goede marktpositie te bereiken, maar de financiële resultaten verbeterden wel.

President-directeur Hans Gennissen zegt in een toelichting op de cijfers: “Wat betreft operationele kwaliteit, financiële positie en bedrijfscultuur staat Facilicom als een huis. Met een stevige positie in integrale facilitaire dienstverlening hebben we ook nog eens, waar nodig, meerdere pijlen op onze boog. We kunnen eventuele tegenvallers in de ene deelmarkt opvangen in andere. Onze consistente prestaties in een krimpende markt reflecteren overduidelijk de weerbaarheid van ons bedrijf, en dat
stemt mij zeer tevreden.”

Facilicom ziet integrale facilitaire dienstverlening als een groeisegment. “We hebben inmiddels met de oplevering van het nieuwe belastingkantoor in Doetinchem voldoende bewijs in handen dat we DBFMO (design, build, finance, maintain, operate) in optima forma in praktijk kunnen brengen. We verwachten absoluut dat deze vorm van contracteren (PPS – publiek private samenwerking) zal groeien”, zo stelt Gennissen.

Aanhoudende krimp
In 2011 koerst Facilicom opnieuw op een lichte groei in omzet en winst, door vergroting van het marktaandeel, onder meer in het segment van integrale contracten, waar het concern een goede uitgangspositie heeft (Facility Solutions) en de zorgsector in Nederland (bijvoorbeeld door het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen).

In algemene zin verwacht Gennissen dat de markt in West Europa blijft krimpen en de overheid doorgaat met bezuinigen: “De focus bij opdrachtgevers zal onverminderd liggen op kostenbeheersing en het terugdringen van vierkante meters kantoor. Gezien de marktstructuur met een beperkt aantal grote spelers die de markten domineren, voorzie ik echter geen saneringen en dat betekent dat de prijsconcurrentie voorlopig aanhoudt.” Ook zal er, volgens Facilicom, de komende jaren meer maatschappelijke aandacht zijn voor de gevolgen van contractswisselingen voor medewerkers en zullen nieuwe initiatieven ontstaan voor convenanten tussen opdrachtgevers, werknemersbonden en opdrachtnemers. “Dat zijn altijd moeizame processen om echt in de praktijk te brengen, maar we staan daar als onderneming volledig achter.”

Arbeidskrapte na 2015
Ondanks de voorziene marktkrimp zal er in de tweede helft van het decennium volgens Facilicom sprake zijn van krapte op de arbeidsmarkt. “Om die reden investeren we al jaren in goed werkgeverschap en zullen we in 2011 en 2012 opnieuw investeren om personeel te werven. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven met een goed imago en hun zaken op orde zoals altijd in het voordeel zijn.”