Persbericht: Jaarcijfers 2011 Dienstverlener Facilicom licht gegroeid

PERSBERICHT
Schiedam, 11 mei 2012

Jaarcijfers 2011: Dienstverlener Facilicom licht gegroeid
Facilicom Services Group groeide in 2011 met 4% tot bijna 1,1 miljard omzet. Het bedrijf is daarover niet ontevreden, omdat veel van de markten waarin Facilicom opereert krimpen. Autonome groei werd met name gerealiseerd in integrale multi-service contracten, catering en zorgactiviteiten. In Nederland handhaafden beveiliging en schoonmaak hun positie, terwijl de bouw en installatiebedrijven hun omzet zagen dalen. Groei door acquisities vond met name plaats in het buitenland. Inmiddels bedraagt de buitenlandse omzet zo'n 25% van de concernomzet. Overall liep de nettowinst met 14% terug tot
29 miljoen, vooral vanwege krimp bij bestaande contracten bij opdrachtgevers en scherpe tarieven bij nieuwe contracten.

De markt voor facilitaire dienstverlening is sterk afhankelijk van het aantal kantoormeters in Nederland. Als gevolg van de economische recessie en flexibilisering van de arbeid (Het Nieuwe Werken) daalt het kantoorvolume. Facilicom houdt voor 2012 dan ook rekening met stagnatie of zelfs een lichte teruggang in omzet. President directeur Hans Gennissen: 'Als marktvolumes afnemen en het aantal aanbieders blijft gelijk, moet je realistisch zijn en je richten op handhaven van de omzet in plaats van groei. In een bedrijf dat al 45 jaar ieder jaar is gegroeid, is dat niet zo gemakkelijk te accepteren'. Om die reden richt Facilicom zich op nieuwe markten, zoals de zorg (thuishulp) en sociale werkvoorziening. Gennissen: 'Bij deze activiteiten komen onze kerncompetenties goed tot hun recht'. In de facilitaire dienstverlening blijft Facilicom inzetten op integrale dienstverlening, waarbij het bedrijf nog steeds een unieke positie heeft met haar brede portfolio. Binnen de krimpende markt is dit nog altijd een groeiend segment.