Persbericht: Nieuw Belastingkantoor Doetinchem toonbeeld toekomstgericht bouwen

PERSBERICHT
Schiedam, 13 april 2011

Nieuw Belastingdienstkantoor Doetinchem toonbeeld toekomstgericht bouwen
Vandaag is officieel het nieuwe kantoorgebouw van de Belastingdienst in Doetinchem geopend. Het gebouw, onderdeel van het masterplan Schil/Hamburgerbroek, is zowel ontworpen, gebouwd als gefinancierd door Facilicom Services Group uit Schiedam en zal de komende 15 jaar ook door Facilicom worden onderhouden. Het wordt door de markt erkend als een
toonbeeld voor toekomstgericht aanbesteden en bouwen.

Het gebouw van 7.500 m2 en 350 werkplekken is zo ontworpen dat het niet alleen bijzonder onderhoudsarm is, maar ook aanzienlijk minder energie verbruikt dan een kantoor van vergelijkbare grootte. De totale exploitatiekosten liggen 10% lager dan normaal.

Het is voor het eerst dat de Rijksgebouwendienst bij de realisatie van de nieuwe huisvesting koos voor publiek-private samenwerking (PPS) met één private partij die alle disciplines in huis heeft. Voordeel van een dergelijke aanpak is dat al bij het ontwerpen en bouwen rekening kan worden gehouden met de onderhoudskosten in de exploitatiefase. Facilicom nam de afgelopen drie jaar alle fases van ontwerp, financiering, bouw en onderhoud voor zijn rekening. Zowel in het materiaalgebruik als in de inrichting zijn bewuste keuzes gemaakt die tijdens de levensduur van het gebouw hun vruchten zullen afwerpen. Zo zijn er tal van slimme oplossingen ingebouwd die leiden tot een laag energieverbruik (een greencalcniveau van 187 en een EPC-waarde van 0,578). Ook zonneboilers, waterbesparende spoelinrichtingen en opvang van hemelwater dragen bij aan het duurzame karakter van het gebouw.

Functioneel en flexibel
Volgens Hans Gennissen, president-directeur van Facilicom, is het nieuwe belastingdienstkantoor het bewijs dat het ontwikkelen van duurzame overheidsgebouwen zeer wel mogelijk is binnen marktconforme budgettaire kaders én binnen een strakke tijdsplanning. “Wij hebben laten zien dat het met een single PPS-constructie ook anders kan: dit gebouw is zeer efficiënt gebouwd en relatief goedkoop in onderhoud, zonder dat er ook maar ergens concessies zijn gedaan aan het hoge
ambitieniveau.”

Voor de Belastingdienst Doetinchem leveren vooral de functionaliteit en de flexibiliteit van het nieuwe gebouw grote voordelen op. Het pand is zo opgezet dat het een hoogwaardige werkomgeving biedt voor de medewerkers en tegelijkertijd een grote indelingsvrijheid. Het kan zelfs worden opgesplitst in afzonderlijke gebouwdelen. Daarmee zal het gebouw ook in de verdere toekomst zijn waardebehouden.

De gemeente Doetinchem heeft de ambitie Hamburgerbroek de komende jaren te herontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig binnenstedelijk gebied met een mix van wonen, werken en voorzieningen. De nieuwbouw Belastingdienst vormt daarin een van de beeldbepalende elementen.