Persbericht: Ondertekening convenant 'Collectieve Briefing'

PERSBERICHT
Schiedam, 13 februari 2012

Ondertekening convenant 'Collectieve Briefing'
Op maandag 13 februari 2012 ondertekenen burgemeester Jozias van Aartsen van de gemeente Den Haag, Trigion Beveiliging en andere betrokkenen het convenant 'Collectieve Briefing' binnen Winkelcentrum Leyweg in Den Haag. In het convenant zijn afspraken bezegeld over het uitwisselen van informatie tussen de Politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie, Winkelcentrum Leyweg en Trigion. Daarmee wordt informatieoverdracht bevorderd en wordt verder bijgedragen aan de veiligheid en leefbaarheid binnen het winkelcentrum.

Het convenant komt voort uit het project 'Heterdaadkracht'. Het doel van dit project is om het aantal aanhoudingen van daders op heterdaad te vergroten rond het winkelgebied en om criminaliteit, overlast en andersoortige verstoringen tot een minimum te beperken. Vanaf 1 februari zet Trigion winkelsurveillanten in binnen dit project, die toezicht houden in het hele winkelgebied. Om de veiligheidsaanpak effectief te maken, vindt wekelijks overleg plaats tussen de Politie Haaglanden,
Trigion Beveiliging en andere betrokken partijen.

Dit convenant 'Collectieve Briefing' binnen Winkelcentrum Leyweg in Den Haag past in het beleid van Trigion om meer samenwerking te zoeken met stakeholders in de veiligheidsketen. Binnenkort wordt een vergelijkbaar convenant getekend met betrokkenen stakeholders binnen Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam.