Persbericht: Samenwerking De Zorgcentrale.nl en Frankelandgroep

PERSBERICHT

Samenwerking De Zorgcentrale.nl en Frankelandgroep
Op donderdag 29 augustus jl. hebben De Zorgcentrale.nl en de Frankelandgroep een samenwerkingsovereenkomst getekend inzake personenalarmering voor momenteel 250 zelfstandig wonende cliënten van de Frankelandgroep.

Samengevat komt de samenwerking erop neer, dat beide partijen gaan doen waar ze goed in zijn. De Zorgcentrale.nl gaat zorgen voor technische zaken als installatie/aansluiting apparatuur, instructie van de cliënten en de beoordeling van binnenkomende alarmen, terwijl de Frankelandgroep de eventueel benodigde verzorging en/of verpleging na alarmering gaat leveren.

Voor de Frankelandgroep is deze samenwerking uniek
“Wij zijn gewend onze diensten in eigen hand te organiseren. Alleen als wij ervan overtuigd zijn, dat een samenwerking de dienstverlening ten goede komt dan wijken wij daarvan af. De Zorgcentrale.nl is voor ons zo’n partner” zegt Ben de Koning, directeur beheer van de Frankelandgroep. 

Ook de Zorgcentrale.nl blij met de samenwerking “Wij voeren 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zorgdienstverlening op afstand uit en zijn verheugd een innovatieve club als de Frankelandgroep als klant en partner te mogen verwelkomen”, zegt Wendy Hugoosgift-Contreras, business unit manager van de Zorgcentrale.nl trots.