2013 7jan

Aanbesteding PPS Rijnstraat 8 stap verder

2013 7jan

De aanbestedingsfase voor het project Vernieuwing Rijnstraat 8 is weer een stap verder. Het consortium iON, bestaande uit Macquarie, Facilicom en VolkerWessels, is samen met 2 andere consortia geselecteerd voor de zogenaamde dialoogfase.

Voor het project Vernieuwing Rijnstraat 8 te Den Haag hebben zich op 25 september 2012 zes consortia aangemeld. Daarvan zijn er op 30 oktober 2012 drie geselecteerd. De deelnemers zijn uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog die eind 2013 afgerond zal worden met een definitieve inschrijving. Het voormalige VROM-gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag moet op meerdere onderdelen aangepast worden.

Hoewel het gebouw aan de buitenzijde nog goed oogt, is een groot deel van de gebouwinstallaties en gebruikersvoorzieningen ernstig verouderd en afgeschreven. De technische levensduur loopt ten einde. Ook de functionaliteit van Rijnstraat 8 is verouderd. Het contract voor de Vernieuwing Rijnstraat 8 wordt naar verwachting begin 2014 gesloten.

Naast de drie aandeelhoudende partijen Facilicom Bedrijfsdiensten b.v., Macquarie Capital Group Limited en VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling zullen de volgende partijen hun kennis en diensten beschikbaar stellen aan het consortium: Claus & Kaan Architecten, DEGW/AECOM, Halmos Adviseurs, Cauberg-Huygen, Pieters Bouwtechniek, BKS Schagen, Homij, Imtech Building services, Boele & van Eesteren, Visser en Smit Bouw.