201715mrt

Albeda en Facilicom ondertekenen samenwerkingsconvenant

201715mrt

albeda college

Facilicom Group en Albeda College zijn een strategische samenwerking aangegaan om studenten zo reëel mogelijk kennis en ervaring op te laten doen in het werken bij een facilitaire organisatie. De samenwerking werd tijdens een bijeenkomst op dinsdag 14 maart bezegeld door de handtekeningplaatsing van Anky Romeijnders, lid college van bestuur namens Albeda College en Geert van de Laar namens Facilicom. Daarmee onderschrijven beide partijen de oprichting van het samenwerkingsproject FX010, Facility Xperience010. Ze creëren daarmee een waardig opvolger voor Youngflex, één van de eerste samenwerkingsinitiatieven, dat nu onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

 
Real-life leeromgeving

Met deze samenwerking ontstaat een co-creatie tussen bedrijfsleven en onderwijs om een real-life leeromgeving voor studenten neer te zetten. Studenten van het Albeda College kunnen zo reëel mogelijk kennis en ervaring op doen bij een facilitaire organisatie. Voor Facilicom biedt het mogelijkheden hoogwaardige nieuwe medewerkers te laten instromen. FX010 wordt ingezet als een vorm van hybride onderwijs. Dit onderwijs verzorgen we in een excellente leeromgeving in de driehoek van onderwijs, bedrijfsleven en facilitair bedrijf waarbij de beroepspraktijk altijd centraal staat.

 

Eigen minicompany, stageplaatsen en trainingen

In het samenwerkingsproject FX010 worden verschillende producten ontwikkeld. Denk hierbij aan Youngflex, een gezamenlijke mini-company van Facilicom en Albeda College. Derdejaars studenten van de opleiding Facilitaire Leidinggevende vervullen de managementfuncties binnen dit nieuwe bedrijf. Daarbij worden ze intensief begeleid door managers van Gom, onderdeel van Facilicom. Verder verzorgt Facilicom ook het aanbieden van stageplaatsen in een inspirerende facilitaire omgeving en het aanbieden van train de trainer-trajecten.

Optimale aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

Het Albeda College en Facilicom hebben vastgesteld dat zij elkaar kunnen versterken. “Het samenwerkingsproject FX010 heeft tot doel om de beschikbare expertise van beide partijen dan ook maximaal in te zetten”, vertelt Anky Romeijnders. “Het Albeda College krijgt hiermee een optimale aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. We verbeteren de praktijk- en hospitalitywaarde als onderdeel van de opleiding. Dit bewerkstelligen we door studenten het geleerde op onze school in de praktijk te brengen en werkervaring op te laten doen in een echte facilitaire omgeving of zelfs als echte manager in bijvoorbeeld het project Youngflex. Daarnaast is dit de start tot verdere samenwerking tussen Facilicom en andere onderdelen van het Albeda College”.

Bijdragen in ontwikkeling young professionals

“Naast het feit dat wij in maatschappelijke zin een mooie bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van young professionals, zien wij met  deze samenwerkingsovereenkomst ook mogelijkheden bij Facilicom om instroom van nieuwe kaderleden te borgen. Facilicom is als één van de grootste werkgevers van Nederland immers altijd op zoek jong en nieuw talent voor de eigen organisatie”, besluit Geert van de Laar.  

De samenwerking wordt aangegaan voor minimaal twee schooljaren.

Anky Romeijnders en Geert van de Laar bezegelen samenwerking
Anky Romeijnders en Geert van de Laar bezegelen samenwerking