2013 7nov

Axxicom biedt thuishulp in Apeldoorn

2013 7nov

Per 1 januari 2014 kunnen de hulpbehoevende huishoudens in de gemeente Apeldoorn gebruikmaken van de professionele huishoudelijke hulp van Axxicom Thuishulp. Axxicom ondersteunt voor deze groep mensen de zorg voor dagelijkse en wekelijkse huishoudelijke werkzaamheden, zoals het schoonmaken van de woning, wassen, strijken en bedden opmaken.

De medewerkers van Axxicom Thuishulp kunnen daarnaast ook ondersteunen bij de organisatie van de boodschappen, maaltijden verzorgen en bieden ondersteuning aan partners of gezinsleden binnen dezelfde leefomgeving.

‘We zijn bijzonder gelukkig met deze gunning. Het vertrouwen van de gemeente Apeldoorn biedt nieuwe mogelijkheden voor Axxicom om ook in deze regio als landelijke aanbieder nieuwe klanten op een juiste wijze te ondersteunen voor de hulp bij het huishouden’, vertelt Claudia Willemsens, bedrijfsmanager van Axxicom.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een Nederlandse wet die per 1 januari 2007 is ingevoerd. De wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo ook uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wet verplicht de gemeente om burgers keuze te bieden uit hulp in natura of een persoonsgebonden budget, waarmee de zorg of hulp zelf ingekocht kan worden. Daarnaast is er een compensatieplicht, dat wil zeggen de beperkingen (zoals huishoudelijke beperkingen) die iemand ondervindt worden gecompenseerd door voorzieningen aan te bieden.