2013 8okt

Axxicom lanceert zelfstandigheidsmatrix

2013 8okt

Axxicom Thuishulp lanceert vandaag de zelfstandigheidsmatrix. De zelfstandigheidsmatrix is een nieuwe app waarbij het mogelijk is de zelfredzaamheid van burgers te monitoren. Daarmee speelt de thuishulporganisatie vroegtijdig in op de huidige ontwikkelingen binnen de Wmo-wetgeving.

Huishoudelijke hulpen die vanuit de Wmo worden gefinancierd hebben een belangrijke functie. Zien ze een verslechtering van de gezondheid of het welzijn van klanten, dan schakelen ze tijdig familie, gemeente en andere instanties in. Door bezuinigingen in de Wmo vallen er gaten in dit vangnet. De zelfstandigheidsmatrix dicht deze gaten.

Via de zelfstandigheidsmatrix, een unieke app, monitoren wij de zelfredzaamheid van uw burgers en trekken we aan de bel als maatwerk nodig is. Zo vallen uw burgers straks niet tussen wal en schip. De zelfstandigheidmatrix (ZSM) is afgeleid van de zelfredzaamheidmatrix, die al langere tijd binnen de zorg wordt gebruikt, en is bedoeld om ‘onderbuikgevoelens’ van particuliere huishoudelijke hulpen concreet en meetbaar te maken.

Wilt uw weten hoe? Kijk dan snel naar onze nieuwe animatie waarin wij de werkwijze tot in detail uitleggen.