2013 6feb

Axxicom zet in op behoud werk en loon thuishulpen

2013 6feb

Vorige week is door de negen gemeenten uit de regio Nijmegen (Nijmegen, Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Millingen, Mook en Middelaar, Ubbergen en Wijchen) besloten de thuishulp voor hulpbehoevenden met ingang van 1 april 2013 te gunnen aan drie nieuwe commerciële thuishulporganisaties. Daarmee zal de thuishulpdienstverlening van Axxicom in de regio Nijmegen eindigen.

Op grond van de CAO dienen de andere commerciële organisaties de ruim 1.000 medewerkers van Axxicom - onder dezelfde arbeidsvoorwaarden - over te nemen. Axxicom heeft gerede twijfel over de garanties die door zowel de gemeenten als door de andere partijen zijn uitgesproken. Voor Axxicom is dat de inzet van het kort geding dat zij hebben ingediend tegen de negen gemeenten uit het Rijk van Nijmegen. 'De negen gemeenten garanderen dat de medewerkers van Axxicom Thuishulp en de klanten worden overgenomen door de nieuwe commerciële thuishulporganisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat de klanten in hun vaste huishoudelijke hulp behouden en dat de medewerkers onder hetzelfde arbeidsvoorwaarden in dienst treden van de nieuwe aanbieders. Nu het zover is worden daar geen concrete afspraken over gemaakt', vertelt Simone Schraepler, directeur van Axxicom.
'De afwachtende houding van de gemeenten zorgt er nu voor dat vele klanten en medewerkers van Axxicom in onzekerheid verkeren. Dat vinden wij onacceptabel. Voor ons dan ook reden om een versnelde civiele procedure op te starten'.

Vorige week werd bekend dat Axxicom Thuishulp zijn diensten na 1 april niet meer mag aanbieden binnen de grenzen van het Rijk van Nijmegen. 'We werden duur bevonden, maar dat is te verklaren. Wij hanteren een hoger tarief omdat onze medewerkers langer in dienst zijn en dus meer ervaring hebben. Daarmee liggen de uurlonen hoger en dus ook ons tarief. Dat is in dit aanbestedingtraject niet meegenomen. Zoals het zich nu laat aanzien, lijken de medewerkers en de hulpbehoevenden nu het kind van de rekening te worden in dit aanbestedingstraject. Dat willen wij graag voorkomen door het indienen van het kort geding', besluit Simone Schreapler.