Van statig ministerie naar denktank

Het oude ministerie van Economische Zaken wordt door Facilicom omgevormd tot denktank en kenniscentrum van de Rijksoverheid. Het is de derde keer dat Facilicom als single party zo'n PPS-project gegund heeft gekregen. Bijzonder is dat het dit keer gaat om een rijksmonument. In het ambitiedocument sprak de Rijksgebouwendienst (Rgd) van 'een complexe ontwerpopgave'. Het Facilicom-consortium kwam echter al bij de eerste dialoog met 'een ontzettend sterke visie op het ontwerp', aldus de Rgd. En won de aanbesteding op prijs én kwaliteit.

Het ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid kreeg in 1917 werp: 'Ik werd alleen maar enthousiaster toen duidelijk werd dat het om een nieuw onderkomen in een statig pand aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. Het gebouw werd ontworpen onder leiding van toenmalig Rijksbouwmeester Daniël Knuttel, en is begin jaren '90 gerenoveerd en uitgebreid door architect Hans Ruijssenaars. Medio 2013 vertrokken de laatste ambtenaren van het ministerie naar een ander pand. 

Lees dit artikel verder op facilitaironline.nl