Facilicom Wagenpark

Voor het melden van dit type schade kunt u contact opnemen met Facilicom Wagenpark op telefoonnummer 088-2986336 of wagenpark@facilicom.nl.

U dient voor dit type schade ook aangifte bij de politie gedaan te hebben.