DBFMO

Integratie van disciplines leidt tot optimale huisvesting en dienstenpakket. Facilicom is gespecialiseerd in het integreren van Design, Build, Maintain en Operate in DBFMO opgaven. Zowel vanuit een adviesrol om het ontwerp te optimaliseren, als vanuit een integrale realisatie- en exploitatierol neemt Facilicom deel in Publiek-Private en Privaat-Private Samenwerkingen (PPS)

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Lees op de PPS-pagina meer over onze expertise en projecten op het gebied van PPS