201312sep

Definitieve gunning Westluidense Poort Tiel

201312sep

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel heeft het PPS-project Westluidense Poort gegund aan het consortium VolkerWessels waar Facilicom deel van uitmaakt.
Op 12 september 2013 hebben de gemeente Tiel en VolkerWessels hun handtekening gezet onder de het contract waarmee de definitieve gunning voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort is bekrachtigd.

De Westluidense Poort bestaat uit een cultuurgebouw met cultuurplein, woningen en een ondergrondse parkeergarage. Met de ontwikkeling van de Westluidense Poort tot cultureel kwartier investeert Tiel in haar toekomst als aantrekkelijke stad voor de eigen inwoners, bezoekers, nieuwe inwoners en bewoners van Rivierenland. VolkerWessels is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe visitekaartje van de stad.

Facilicom Services Group is (als onderaannemer van VolkerWessels) verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud en de facilitaire dienstverlening. De Westluidense Poort wordt tevens ontwikkeld in samenwerking met De Zwarte Hond, Peutz, Pieters Bouwtechniek en Techniplan. Het VolkerWessels consortium onder leiding van KWP en Archiment bestaat verder uit Van Bergen Bouw en Ontwikkeling, Van Hattem en Blankevoort, Homij Technische Installaties en Gebr. Van Kessel.

Met de ontwikkeling is een bedrag gemoeid van 43 miljoen euro. Hiervan draagt de provincie Gelderland 5 miljoen euro bij in het kader van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid. De bouwvoorbereiding staat gepland voor begin 2014. De bouw duurt ongeveer twee jaar. De verwachte oplevering van het cultuurgebouw, parkeergarage en openbare ruimte is eind 2016.