201315apr

Den Haag besteedt uit aan Axxicom Thuishulp

201315apr

Met ingang van maandag 22 april kunnen hulpbehoevende huishoudens in de gemeente Den Haag een beroep doen op de professionele huishoudelijke hulp van Axxicom Thuishulp.
Axxicom neemt voor deze groep mensen de zorg voor dagelijkse en wekelijkse huishoudelijke werkzaamheden uit handen.

'Fantastisch dat de residentiestad van Nederland de thuishulpdienstverlening aan ons gunt. Wij kunnen als een van de grootste thuishulporganisaties de aanvraag van nieuwe klanten prima invullen. Wij onderscheiden ons namelijk door een uniek aanpak. Klanten bij wie de thuishulp niet bevalt krijgen automatisch een andere thuishulp die beter past bij hun functionele schoonmaakbehoeften en sociale wensen van de opdrachtgever. Dat werpt voor alle partijen zijn vruchten af', vertelt Simone Schraepler, algemeen directeur Axxicom.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Axxicom is als landelijke organisatie in ruim honderd gemeenten actief in de thuishulpdienstverlening.