201318jul

Drie partijen in dialoogfase Westluidense Poort

201318jul

Facilicom is als onderaannemer van Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden geselecteerd door de gemeente Tiel voor deelname aan de dialoogfase voor de aanbesteding van het project Westluidense Poort. De definitieve gunning is na de dialoogfase en wordt verwacht in de loop van 2013.

Met de ontwikkeling van de Westluidense Poort tot cultureel kwartier investeert Tiel in haar toekomst als aantrekkelijke stad voor de eigen inwoners, bezoekers, nieuwe inwoners en bewoners van Rivierenland. Adviesbureau OPPS heeft namens de gemeente Tiel de aanbesteding begeleid.