201321jun

Eerste ‘editie’ van FM Square succesvol

201321jun

De initiatiefnemers van het FM Square, waaronder ook Facilicom, kijken tevreden terug op de eerste 'editie' van het FM Square (themaplein Facility Management) op PROVADA van 4, 5, en 6 juni jl.
Het FM Square heeft met een geslaagd programma van lezingen een inhoudelijk visitekaartje afgegeven voor het vakgebied Facility Management tijdens PROVADA. Daarmee heeft het FM Square laten zien dat 'samen' beter werkt, dat het huisvestingsvraagstuk vanuit de gebruiker steeds mondiger benaderd wordt en dat er kansen liggen voor zowel Vastgoed Management als Facility Management als men van elkaars kwaliteiten gebruik maakt. Het doel om met elkaar een gastvrije ontmoetingsplek te creëren voor de Vastgoed- én Facility Manager, om zo elkaar en elkaars vakgebied beter te leren kennen, is geslaagd. 

Een initiatief die de komende jaren nog verder uitgebouwd gaat worden. Want het verder uitbouwen van netwerk en relaties vraagt tenslotte om lange termijnvisie en -denken.De initiatiefnemers van het FM Square hebben ook gezien waar zaken beter of anders kunnen. Een andere (tijds-) programmering binnen het dagprogramma van PROVADA en een langere aanlooptijd in de voorbereidingen gaan vast en zeker bijdragen aan een nog beter resultaat in 2014.