201314feb

Facilicom en HR tekenen convenant

201314feb

Op donderdag 14 februari ondertekenden de heer van den Brink, directeur Instituut voor Gebouwde Omgeving van Hogeschool Rotterdam en de heer van de Laar, concerndirecteur Facilitaire Bedrijven Nederland van Facilicom Services Group een convenant. Met dit convenant spreken Facilicom en Hogeschool Rotterdam uit dat zij de samenwerking versterken door concrete afspraken te maken over kennisontwikkeling en kennisdeling, praktijkopdrachten, stage- en afstudeerplaatsen. 

'Het hoger onderwijs valt of staat met structurele samenwerkingsrelaties met de praktijk waarin de student een rijke leeromgeving wordt geboden. Facilicom is als grootste facilitair dienstverlener in Nederland een belangrijke werkgever voor toekomstig facilitair en bouwkundig personeel. Zij hebben aan hun kant weer groot belang bij de toevoer van goed opgeleide professionals. Daarmee snijdt het mes dus aan twee kanten', vertelt Wijnand van den Brink van Hogeschool Rotterdam. 

Facilicom speelt al langere tijd een belangrijke rol in het facility management onderwijs in Nederland. 'Zo publiceren professionals vanuit Facilicom regelmatig praktijkcases en leveren wij een inhoudelijke bijdrage aan studiemateriaal voor Nederlandse Hogescholen en Universiteiten', vertelt Geert van de Laar van Facilicom. 'Wij zijn blijvend op zoek naar investeringsmogelijkheden in de verdere professionalisering van het facilitaire onderwijs en de branche in zijn geheel.' 

Het convenant richt zich in eerste instantie op samenwerking rond de opleidingen Facility Management en Bouwkunde van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. Daarbij wordt de nadruk gelegd op thema's als hospitality, hostmanship, BIM (Building Information Modeling), serviceconcepten, in- en verkoop, strategische huisvesting en dienstverleningsconcepten in de zorg. Uiteraard staat het convenant ook ten dienste van andere opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam. Het convenant en de opbrengsten daarvan worden jaarlijks geëvalueerd.