201431mrt

Facilicom geselecteerd voor PPS gemeentehuis Westland

201431mrt

Facilicom is één van de drie partijen die door de gemeente Westland geselecteerd is om deel te nemen aan de dialoogfase van het PPS-project gemeentehuis Westland. In het nieuwe gemeentehuis worden een publieks- en bestuurscentrum en een werkkantoor voor de gemeente gevestigd. Naast Facilicom bestaat het consortium uit Kraaijvanger, Dura Vermeer, van Mierlo Bouwgroep, Weboma, Deerns en Pieters Bouwtechniek.

De huisvesting voor de gemeente zal worden gerealiseerd via een zogenaamd DBFMO-contract. Dit houdt in dat zowel ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie in één aanbesteding op de markt wordt gezet. Inmiddels is het Programma van Eisen gereed en ligt er een financieel onderzoek, waaruit blijkt dat het mogelijk is de nieuwe huisvesting te kunnen bouwen voor een exploitatielast die lager ligt dan de limiet die door de gemeenteraad van Westland is vastgesteld.Bij de selectie van alle drie de partijen is onder meer gekeken naar ontwerpbekwaamheid (waaronder architectuur), facilitaire dienstverlening en duurzaamheid. Tijdens de dialoogfase worden de wensen en eisen van de gemeente, zoals vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen, door de partijen vertaald in een ontwerp. Op basis van dit ontwerp zal elk consortium een uiteindelijke bieding uitbrengen. Vervolgens zal op basis van het ontwerp en de bieding begin 2015 de opdracht worden gegund aan één consortium. Hierdoor kan de nieuwe huisvesting voor een publieks- en bestuurscentrum en een werkkantoor voor de gemeente eind 2016 gerealiseerd zijn.