2014 3feb

Facilicom geselecteerd voor PPS ‘Het Gelders Huis’

2014 3feb

Facilicom is door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland geselecteerd voor de dialoogfase van het PPS-project ‘Het Gelders Huis’ in Arnhem. Het project bestaat uit het ontwerpen, bouwen en inrichten van het gebouw, maar ook voor de dienstverlening aan de bewoners van het ‘Gelders Huis’ en het onderhouden van het pand gedurende de looptijd van 20 jaar.

De provincie Gelderland wil haar bestaande huisvesting revitaliseren. Kostenbesparing en technische veroudering van een deel van de huisvesting maken afstoten van een deel van de gebouwen en het investeren in het revitaliseren van het resterende deel van de provinciale huisvesting op korte termijn noodzakelijk. De provinciale huisvesting bestaat momenteel uit een clustering van zes gebouwen. Deze clustering wordt teruggebracht tot 2 gebouwen, die met elkaar worden verbonden. 

De omvang van het gebouw komt uit op circa 22.000 m2 bruto vloeroppervlak exclusief een parkeervoorziening en terreininrichting. Eind 2014 wordt verwacht de dialoogfase af te ronden. Het contract voor de realisatie van “Het Gelders Huis” wordt naar verwachting begin 2015 gesloten.

Facilicom Services Group schrijft, in navolging van het PPS Belastingkantoor Doetinchem en de inschrijving voor PPS Bezuidenhoutseweg 30, voor de derde keer in zijn geschiedenis integraal in als single service partij voor zowel het onderhoud, de bouw, inrichting en dienstverlening. Architectenbureau Kraaijvanger zorgt voor de architectonische input.