201724apr

Facilicom Group boekt resultaat in uitdagend jaar

201724apr

Facilicom Group boekte in 2016 een resultaat voor belasting van 27,3 miljoen euro. De omzet van de facilitair dienstverlener uit Schiedam steeg naar recordhoogte: 1.292 miljoen euro. CEO Geert van de Laar: “We zijn content met de resultaten, zeker omdat 2016 een uitdagend jaar was.”

Facilicom Group heeft in 2016 een volgende stap gezet in klantgerichtheid. In 2015 en de jaren ervoor is veel geïnvesteerd om medewerkers bewust te maken van het belang van klantgerichtheid. Van de Laar: “We ontwikkelen ons van een organisatie met operational excellence naar een meer klantgedreven onderneming; naar customer excellence. Naar onze overtuiging gaat klantgerichtheid het verschil maken in facilitaire dienstverlening. 2016 vormde de periode waarin klantgerichtheid werd geconcretiseerd in organisatieaanpassingen, projecten en beleid. Het hoogtepunt van 2016 was de strategische samenwerking met Albron.”

Meerwaarde bieden in krimpende markt
Net als voorgaande jaren opereerde Facilicom Group in 2016 in een krimpende markt, waarin vooral op prijs wordt geconcurreerd. Door de Code Verantwoord Marktgedrag te onderschrijven, zorgt Facilicom Group ervoor dat in de schoonmaak-, beveiligings- en cateringbranche niet alleen prijs, maar vooral kwaliteit in aanbestedingen een doorslaggevende factor wordt. Van de Laar: “Voor ons biedt het kansen, omdat Facilicom Group een unieke positie heeft in integrale dienstverlening waarbij alle specialismen in huis zijn.”

In de beveiligingsbranche speelt al enkele jaren de technologisering van de sector. Facilicom Group speelt hierop in door technische beveiligingsoplossingen aan te bieden in combinatie met mensbeveiliging. Voor de professionele zorg en huishoudelijke hulp was 2016 een zeer turbulent jaar. Met initiatieven zoals de ZorgCentrale.nl heeft Incluzio grote stappen gezet om met deze vorm van zorg op afstand het verschil te maken.

Integrale dienstverlening en vernieuwing
Facilicom Group heeft in 2016 vastgehouden aan het strategisch beleid van de afgelopen jaren. In 2016 is de strategie verder uitgediept op een viertal speerpunten: verbinden, verdiepen, verbreden en vernieuwen. Van de Laar: “Wij hebben in 2016 het fundament gelegd voor vernieuwing in de organisatie. Enerzijds door vernieuwingen door te voeren die de dienstverlening beter, sneller en efficiënter maken. En anderzijds door nieuwe en innovatieve concepten te ontwikkelen.” Goede voorbeelden hiervan zijn Directschoon, een online schoonmaakdienst voor het mkb, Magnifique, schoonmaak voor high end klantvragen en Compartijn, kleinschalige luxe woonvoorzieningen voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg.

Succesvolle samenwerkingsverbanden
2016 stond verder in het teken van een aantal strategische samenwerkingen. Zo zijn Prorest en Albron samengegaan en daarmee marktleider in de cateringbranche geworden. Geert van de Laar hierover: “Een hoogtepunt. Met de nieuwe catering-organisatie kunnen we de markten bedrijfsleven, overheden, onderwijs, ziekenhuizen, zorginstellingen én ook de markt van horeca en leisure goed bedienen.” Facilicom Group heeft een belang van 31,25% in Albron. Dat aandeel zal uiteindelijk een meerderheidsbelang worden van 51%.

De samenvoeging tussen Facilicom Facility Solutions en Breijer tot Facilicom Solutions kreeg in 2016 verder gestalte. Vanaf 2017 kan Facilicom Solutions zich richten op winstgevende groei. Facilicom Solutions kampte echter in 2016 nog met een aantal financieel tegenvallende bouwprojecten. Dat drukte het resultaat. Tot slot heeft Gom in 2016 de marktleider op het gebied van schoonmaak in de foodsector, Kleentec overgenomen.

Tevreden met resultaten
De inzet op klantgerichtheid en vernieuwing heeft het afgelopen jaar haar vruchten afgeworpen. De Net Promotor Score, de graadmeter voor klanttevredenheid, steeg in 2016. Ook de retentiegraad was hoog. Dat betekent dat veel klanten ook in 2016 klant zijn gebleven. Het financieel resultaat stemt eveneens tevreden. De winst nam toe in 2016. Van 13,4 miljoen euro in 2015 steeg de winst (EBITA) in 2016 naar 30,6 miljoen euro. Van de Laar concludeert: “Daarmee hebben we de negatieve tendens van het financieel matige jaar 2015 kunnen ombuigen en zitten we weer op het niveau van 2014.” De grootste bijdrage aan de winst leverden de facilitaire divisies. Vooral Trigion, Gom en Prorest, het onderdeel dat is opgegaan in Albron, hebben het afgelopen jaar goed gepresteerd. Dat kwam met name doordat deze divisies goed en efficiënt zijn aangestuurd waarbij sterk werd ingezet op business control.

Met een winstpercentage van 2,1% van de omzet ligt Facilicom Group nog wel achter op de ambitie. Die staat op 4%. “Voor 2017 zullen we de stijgende lijn verder moeten volgen”, stelt de CEO van Facilicom Group. “Dat betekent dat we ons potentieel optimaal moeten benutten en incidentele tegenvallers in de toekomst moeten voorkomen door beter op risico’s te sturen.”

Verwachtingen voor 2017

“Voor 2017 vinden we het van belang dat alle ingezette acties in 2016 goed bestendigd worden en dat we de focus in 2017 vooral leggen op de benoemde strategische speerpunten om tot een nieuwe periode van groei te komen: verbinden, verbreden, verdiepen en vernieuwen”, aldus Geert van de Laar. Facilicom Group verwacht in 2017 de stijgende lijn te kunnen voortzetten en zal daarmee dichter bij de langetermijndoelstelling van 4% EBIT komen.

Voor het gehele jaarverslag verwijzen wij graag naar: https://jaarverslag2016.facilicom.nl