201818apr

Jaarverslag 2017 - Facilicom Group speelt in op groeiende marktvraag

201818apr

Facilicom Group heeft afgelopen jaar een nettowinstgroei gerealiseerd van 18,1 naar 22,8 miljoen (+26%). Dit is in belangrijke mate te danken aan een incidenteel resultaat bij de verkoop van Facilicom France in 2017. Gecorrigeerd voor dit divestment steeg de omzet licht (+2%) tot 1.243 miljoen euro. Strategisch investeerde de onderneming vooral in een meer geïntegreerd servicepakket, innovaties en een meer klantgerichte benadering.

jaarverslag, facilicom, group, 2017

Net als andere jaren waren er duidelijke verschillen tussen de ontwikkelingen van de verschillende bedrijfsonderdelen, die elk te maken hebben met een andere marktdynamiek. Zo boog Facilicom Solutions een verlieslatende positie in 2016 om in een positief financieel resultaat in 2017. Ook de succesvolle fusie tussen de twee onderdelen van Facilicom Solutions en Breijer Bouw en Installatie droeg bij aan het duidelijk verbeterde resultaat.

De met het oorspronkelijke Facilicom-cateringbedrijf Prorest gefuseerde Albron behaalde eveneens goede financiële resultaten, zowel in het segment bedrijfsrestaurants als de segmenten horeca en hospitality. Verdere integratie van Albron in de Facilicom Group staat voor 2019 gepland.

Schoonmaakdivisie Gom deed opnieuw goede zaken en wist zich met stijgende omzet- en winstcijfers in de top-3 schoonmaakbedrijven van Nederland te vestigen.

 

Uitdagende marktomstandigheden

In diverse markten heeft Facilicom te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zo deden tegenvallende resultaten bij beveiligingstak Trigion, zorgdivisie Incluzio en Facilicom België het operationele bedrijfsresultaat dalen met 7% tot 24,7 miljoen euro. Trigion behaalde weliswaar zijn omzetdoelstelling, maar het resultaat bleef achter bij de prognose. Het bedrijf heeft onder meer te kampen met een aanhoudende margedruk op het gebied van mensbeveiliging. Incluzio groeit naar tevredenheid, maar draagt nog onvoldoende bij aan de winst door aanloopinvesteringen, onder andere in nieuwe kleinschalige zorginstellingen (Compartijn).

 

Omzet en winst bij de buitenlandse divisies van Facilicom (onder andere in de UK en België) bleven achter bij de verwachtingen. Aangezien de directie in Frankrijk onvoldoende omzetgroei en rendement zag om te kunnen groeien naar een positie in de top van de markt, werd besloten dit bedrijfsonderdeel te verkopen aan branchegenoot Atalian. Als gevolg daarvan daalde het aantal medewerkers concernbreed van 30.777 naar 28.093. Gecorrigeerd voor deze verkoop steeg het aantal medewerkers licht met 1,4%.

Groeiende marktvraag naar integrale dienstverlening

2017 was een dynamisch jaar voor Facilicom waarin de onderneming op diverse fronten vernieuwingen doorvoerde. Deze hangen samen de kanteling die de organisatie maakt naar een meer integrale facilitaire dienstverlener en een focusverschuiving van operational excellence naar customer excellence. CEO Geert van de Laar: “We richten ons steeds meer op het vergroten van de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en weten steeds meer profijt te halen uit het delen van kennis, ervaring en netwerken tussen de divisies. We spelen daarmee in op een groeiende marktvraag naar integrale dienstverlening. Daarnaast kijken we meer dan ooit naar de behoeftes van de opdrachtgever, om vervolgens daarop precies op maat een aanbod van samenhangende diensten te ontwikkelen. Dit is een koersverschuiving die binnen meerdere divisies om een cultuurverandering vraagt.”

Het bedrijf gaat nog meer inzetten op geïntegreerd ‘hostmanship’, waarbij medewerkers getraind worden om elke dag weer een extra stapje te zetten in termen van gastvrijheid en communicatie, zo nodig ook buiten de eigen werkzaamheden. Van de Laar: “In plaats van gewoon goed schoonmaken, beveiligen en cateren zetten we in op samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.” Volgens de topman heeft deze nieuwe ‘Why’ nu al een aantoonbare impact op de klanttevredenheid- en retentiescore. Die laatste steeg de afgelopen vijf jaar van 85 procent naar maar liefst 94 procent in 2017.

 

Sociaal werkgever

Door de aangetrokken economie heeft Facilicom net als iedere grote werkgever moeite met het vinden van personeel voor alle divisies. De organisatie probeert dit met een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid en aandacht voor goed werkgeverschap binnen alle divisies zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Daarnaast worden actief nieuwe doelgroepen benanderd, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van de Laar: “Dit zit ook in ons DNA, als maatschappelijk betrokken familiebedrijf met een focus op sociaal ondernemen. De oprichting van Facilicom Buitengewoon: een organisatie die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt nieuw perspectief biedt. Maar ook de lancering van de Facilicom Foundation voor maatschappelijke doelen, zijn hiervan concrete invullingen.”

Facilicom maakte in 2017 ook serieus werk van het energiebeleid van de onderneming (gebouwen en wagenpark). De onderneming wil in 2030 namelijk als eerste grote organisatie van Nederland CO2-neutraal zijn. Om dat te realiseren zal de komende jaren flink worden ingezet op inkoop van duurzaam opgewekte energie, opwekking van eigen energie (windturbines, zonneparken, warmtecentrales en WKO’s) en opslag van energie.

Continue innovatie

Ook was er in 2017 veel aandacht voor het initiëren en implementeren van innovaties, al dan niet techniek-gedreven. De organisatie riep hiervoor zelfs een aparte Innovation Board in het leven, met daarin vertegenwoordigers uit alle divisies. Concrete voorbeelden hiervan zijn het meten van de mate van vervuiling door middel van sensoring, het inzetten van schoonmaak-, bewakings- en zorg-robots, nano-coating op keukenapparatuur en big data analyse.

 

Volgens Van de Laar blijft de financiële positie van Facilicom ondanks een lichte daling van het operationele bedrijfsresultaat ‘zeer solide’ (solvabiliteit 41%) en is de groep als geheel bijzonder goed gepositioneerd om met haar brede pallet aan diensten verder te groeien. Voor het komend jaar houdt Facilicom dan ook onverkort vast aan de ingezette koers, dat wil zeggen het verder ontwikkelen van een integrale dienstverlening, gedreven door continue innovatie en met een sterke focus op klantgerichtheid. Op die wijze verwacht de onderneming haar sterke marktpositie verder uit te bouwen.

 

Voor het gehele jaarverslag verwijzen wij graag naar: https://jaarverslag2017.facilicom.nl