Facilicom Group ondersteunt maatschappelijk betrokken initiatieven met Foundation

Facilicom werkt elke dag aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Een omgeving waar we kunnen doen wat we willen doen: wonen, werken, leren, zorgen, recreëren of sporten. Maar niet altijd is die inspirerende omgeving voor ieder mens vanzelfsprekend.

Maatschappelijke betrokkenheid heeft ons altijd al gekenmerkt. Als familiebedrijf zijn we van oudsher betrokken bij de samenleving.  Met de Facilicom Group Foundation geven we op een andere manier uiting aan die betrokkenheid: door initiatieven op te starten  en te ondersteunen die bijdragen aan een leefomgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

We ondersteunen groepen mensen in Nederland die buiten hun schuld in een achterstandssituatie terecht gekomen zijn en waarbij  de leefomgeving onvoldoende inspireert om een volgende stap te zetten. We doen dat altijd samen met erkende maatschappelijke organisaties met specifieke kennis van de doelgroep en het maatschappelijke issue.

Uitgangspunt is dat we maximaal een jaar bijdragen om daarmee het project waarvoor ondersteuning is aangevraagd de kans te geven op te starten om vervolgens zelfstandig door te ontwikkelen.

 

Hoe doen we dat?

Kwetsbare groepen en maatschappelijke initiatieven ondersteunen kan op veel manieren. We kunnen de dagelijkse leefomgeving verbeteren, helpen om door onderwijs verder te komen of talenten te ontwikkelen, we kunnen veiligheid verbeteren of ondersteunen  als het gaat om het meedoen in de samenleving, via een baan of vrijwilligerswerk.

Meer informatie over de Facilicom Foundation vind je op onze website: www.facilicomfoundation.nl