201726jul

Facilicom organiseert ronde tafelbijeenkomst

201726jul

Facilicom hecht veel waarde aan sociaal ondernemen en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk en ontwikkeling binnen de eigen organisatie. Daarnaast zoeken we steeds meer de samenwerking met organisaties die al aantoonbaar sociaal ondernemen of hetzelfde doel nastreven.

Facilicom organiseerde samen met PSO-Nederland een Ronde tafelbijeenkomst: ‘Sociaal ondernemen met ketenpartners’

In samenwerking met PSO-Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) organiseerden we een Ronde tafelbijeenkomst: ‘Sociaal ondernemen met ketenpartners’. Een informatieve bijeenkomst om kennis te delen, vragen te stellen en met elkaar in dialoog te gaan over deze, relatief nieuwe vorm van samenwerken met de ketenpartners.

Wij stimuleren Sociaal ondernemen ook bij onze ketenpartners en nemen de PSO actief op in onze inkoopcode. Door samen te werken met meer PSO-gecertificeerde organisaties kunnen organisaties stijgen op de PSO-Prestatieladder en dragen (indirect) meer organisaties bij aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

Lees meer over Prestatieladder Socialer Ondernemer: https://www.pso-nederland.nl/