2017 5mei

Facilicom presenteert Energiebeleidsplan

2017 5mei

beleidsverklaring, energie, groen, mvo

Facilicom Group heeft op 13 maart zijn Energiebeleidsplan uitgebracht. Hierin is onder meer te lezen dat Facilicom de aansturing van zijn energiezorg belegd heeft bij de Stuurgroep Energie en laat het energiemanagementsysteem (EMS) inregelen door de Business Unit Facilicom Solutions Energiemanagement (FSE).

Met dit EMS streeft Facilicom naar een continue verlaging van de CO2 uitstoot. Energiebeleid is de aanjager voor continue verbetering. Het proces is beschreven in de ‘Stand van zaken en plan van aanpak Energiezorg, oftewel de energie-auditrapportage op concernniveau’.

Meer hierover vind je terug in de laatste versie van het Energiebeleidsplan. Deze kun je hier teruglezen