201321feb

Facilicom tekent BIM-intentieverklaring met Rgd

201321feb

Op dinsdag 5 februari tekende facilitair dienstverlener Facilicom Services Group, als PPS partner van de Rijksgebouwendienst (Rgd), een intentieverklaring over de ontwikkeling van BIM (Bouwwerk Informatie Model) in het beheer en onderhoud van het kantoor van de Belastingdienst in Doetinchem. Doel is om binnen een termijn van twee jaar te komen tot opname van de Rgd BIM-norm in het bestaande PPS-contract.

Het centrale idee achter BIM (Bouwwerk Informatie Model) is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. In de afgelopen jaren maakte Breijer in toenemende mate gebruik van BIM.

Voor de Rgd vloeit het belang van BIM in de eerste plaats voort uit de behoefte aan concrete, betrouwbare en uniforme informatie over de gebouwenvoorraad, niet alleen in het kader van contractmanagement en vastgoedmanagement, maar ook ten behoeve van kwaliteitsmanagement en verantwoording op voorraadniveau. Om in de toekomst duurzaam over zo'n informatiebasis te beschikken, schrijft de Rgd aan huisvesting- en onderhoudsleveranciers een BIM-norm voor.

De BIM-norm wordt voorgeschreven in alle toekomstige DBFMO-aanbestedingen maar ook in een aantal lopende zoals het PPS-project in Doetinchem. 'Wij hebben hierin als toonaangevend bouwbedrijf duidelijk zelf het initiatief genomen. Dat kwam mede voort uit de behoefte aan een efficiencyverbetering van de eigen processen zegt Pieter Jan van Hooijdonk van Breijer Bouw en Installatie, onderdeel van Facilicom Services Group. 'De Rgd is erg enthousiast over dit project omdat het mogelijkheden biedt om de Rgd BIM-norm te toetsten binnen een lopend DBFMO-contract. Verder wordt samen met Breijer gewerkt aan doorontwikkeling van de norm'.   

Meer informatie?
Lees meer over de Rgd BIM norm.