Facilitair Kenniscentrum; 23 juni

De toegevoegde waarde van gebouwen op succesvolle organisaties

Een prettige en gezonde werkomgeving heeft een substantiële invloed op de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van medewerkers. Hoe het eigenlijke gebouw en de facilitaire dienstverlening hier een grote rol in spelen staat centraal in het Facilitair Kenniscentrum van 23 juni 2016. 

Lezingen

U bent op donderdag 23 juni van harte welkom in de Kunsthal Rotterdam. Hier opent concerndirecteur Geert van de Laar om 14:00 uur de middag.

Hans de Jonge, hoogleraar aan de TU Delft real estate & bouwkunde, geeft een lezing over vastgoed & gebouwen. 

Herman Kok, universitair docent aan de Wageningen University, facility, health and innovation management. De Wageningen University gaat onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van gebouwen op een succesvolle organisatie. Herman Kok zal de achtergronden van het onderzoek presenteren.

Rogier Verbeek, directeur Klant & Markt, bij Facilicom Solutions geeft een presentatie over gebouwgebruikers.

Daan Roosegaarde, kunstenaar, innovator en creatieve denker en maker van sociale designs die de relatie tussen mensen, technologie en de ruimte verkennen zal de middag afsluiten.

Programma

13.30 – 14.00 uur          Ontvangst 
14.00 – 14.05 uur          Welkom door Geert van de Laar 
14.05 – 14.35 uur          Lezing Hans de Jonge
14.35 – 14.55 uur          Lezing Herman Kok 
14.55 – 15.15 uur          Lezing Rogier Verbeek 
15.15 – 16.00 uur          Pauze
16.00 – 16.45 uur          Lezing Daan Roosegaarde 
16.45 – 16.50 uur          Afsluiting 
16.55 – 18.30 uur          Borrel met mogelijkheid expositie bezoeken incl verkorte rondleiding

Locatie

Kunsthal Rotterdam
Museumpark
Westzeedijk 341
3001 KB Rotterdam