Garantiebanen: een vrolijk avontuur

Maar liefst 100.000 mensen met een arbeidshandicap kunnen de komende jaren aan de slag bij bedrijven. Bij overheden komt plaats voor nog eens 25.000 mensen. De afspraken komen voort uit het Sociaal Akkoord en zijn vastgelegd in de Participatiewet. Mocht dat aantal niet worden gehaald, dan kan er een boeteregeling in werking treden. Lees hier meer over deze 'quotumregeling'. Maar dat lijkt ver weg: 'Het probleem wordt straks nog: hoe vinden we voldoende mensen.'

Lees op ons Facilitair kenniscentrum het gehele artikel.