2018 1nov

Gom en Axxicom Airport Caddy gaan Amsterdam gastvrijer maken

2018 1nov

Amsterdam moet ‘de meest gastvrije regio van Europa’ worden, als het aan House of Hospitality ligt. Het publiek-private samenwerkingsverband, een initiatief van de ROC’s van Amsterdam en Flevoland, kan daarbij rekenen op de support van Facilicom Group. Namens de groep van facilitaire dienstverleners sloten Gom en Axxicom Airport Caddy aan als partners. De twee bedrijven sloten daarvoor een samenwerkingsverband met de twee onderwijsinstellingen.

Door de ondertekening is Facilicom Group met Gom en Axxicom Airport Caddy officieel de 28ste partner van het publiek-private samenwerkingsverband. Beide organisaties gaan zich vooral richten op het opzetten van een hybride leeromgeving volgens het House of Hospitality-concept. Doel van dit concept is studenten on-the-job op te leiden. Beide bedrijven ontwikkelen samen met het ROC van Amsterdam daarvoor een onderwijsprogramma. Daarnaast zijn Gom en Axxicom verantwoordelijk voor de coaching, projectdagen, stages en de beoordeling voor de studenten. Praktijkopleiders en -begeleiders voeren het vervolgens binnen de bedrijven uit. Zij krijgen hiervoor een training. Ten minste een van hen moet een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) behalen.

Op de foto v.l.n.r.: Edo de Jaeger (voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland), Albert van der Meulen (algemeen directeur Gom) en Lex Visser (business unit directeur Axxicom Airport Caddy) ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Co-creatie

Algemeen directeur Albert van der Meulen van Gom over de samenwerking: ‘De toekomst van het opleiden van jongeren ligt in co-creatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Op deze manier zorgen we ervoor dat onderwijs en arbeidsmarkt écht op elkaar aansluiten én zorgen we voor een goed toekomstperspectief voor de volgende generatie’.

Ook collega Lex Visser, business unit directeur Axxicom Airport Caddy is enthousiast over de samenwerking: ‘Met dit initiatief zorgen wij, samen met studenten en partners, voor nóg fijnere en betrouwbare reizen’.

Customer excellence

Gom en Axxicom Airport Caddy zijn onderdeel van Facilicom Group met andere bekende merken zoals Albron (catering) en Trigion (beveiliging). Customer excellence neemt in de dienstverlening van Facilicom Group een centrale positie in. Vanuit de missie ’samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen’ sluiten de merken uitstekend aan bij het uitgangspunt van House of Hospitality. Het initiatief moet de verwachtingen en ervaringen van klanten, gasten, reizigers of bezoekers van de regio Amsterdam verder gaan verhogen.

House of Hospitality

House of Hospitality is een publiek-private samenwerking en zet zich in voor een duurzame en structurele vernieuwing van de samenwerking tussen het cross sectorale hospitality-bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Vanuit gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan het vergroten van de instroom van (jong) talent en het behoud van medewerkers. Dit vanuit de achtergrond dat toerisme en horeca in de metropoolregio Amsterdam de komende jaren nog verder zullen groeien en er meer goed opgeleid hospitality-talent nodig is.