2018 1okt

Haagse overheidsgebouwen zoals B30 uiterlijk in 2040 klimaatneutraal

2018 1okt

b30

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen waaronder B30 in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag die op donderdag 27 september 2018 door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag is ondertekend. De drie bestuurders zetten hiermee hun handtekening onder deze ambitieuze afspraak.

Unieke samenwerking binnen energietransitie

De gebiedsgerichte aanpak in EnergieRijk Den Haag is bijzonder.Staatssecretaris Knops "We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren."

De wens tot samenwerking binnen EnergieRijk Den Haag is uniek. Niet eerder immers werkten drie bestuurslagen op deze schaal samen met publieke en private partners aan de stedelijke energietransitie. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu: "Met deze samenwerking ontstaat ook massa voor het ontwikkelen en opschalen van innovatieve oplossingen. Zo komen er nieuwe methoden en technologie beschikbaar en leren publieke en private partners hoe ze gezamenlijk kunnen bijdragen aan de energietransitie."

Ondertekenaars van de Green Citydeal zijn het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en andere organisaties als de SER, de Politie, de Raad voor de rechtspraak, diverse Hoge Colleges van Staat en de private partijen BAM Bouw en Vastgoed, de Facilicom Groepen Safire.

Bezuidenhoutseweg 30

Facilicom neemt deel aan de Green Citydeal met het PPS-project Bezuidenhoutseweg 30 (B30). B30 is een historisch gebouw in Den Haag dat door Facilicom is gerenoveerd en de komende 30 jaar zal worden onderhouden.

 

Uitdagend en inspirerend

Naast uniek is de Green Citydeal bovendien uitdagend en inspirerend. Niet alleen zijn deze gebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal, maar er wordt ook een aanpak ontwikkeld die in andere stedelijke gebieden toepasbaar is. "Wethouder Liesbeth van Tongeren van Den Haag. "Energie-efficiency en schone energie zijn essentieel voor de toekomst van onze steden. Voor deze opgave zijn bewoners, ondernemers en bestuurlijke partners nodig die de handen ineenslaan, samen kunnen we zoveel meer."

Meer informatie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl/energierijkdenhaag