Hoe heet het relatiemagazine van Facilicom?

Het relatiemagazine van Facilicom heet Facilitair!. Het belicht op eigenzinnige wijze thema's die facilitair managers en andere beslissers raken, zoals outsourcing, hostmanship, Het Nieuwe Werken,integrale dienstverlening, duurzaam bouwen en renoveren, PPS, MVO, social return en duurzame inzetbaarheid.

Naast de Facilitair! leest u op Facilitaironline nieuws, stories, cases, referenties, blogs en whitepapers, met bovendien handige dossiers per onderwerp. Daarmee is facilitaironline hét (digitale) kenniscentrum van Facilicom.