201426jun

Klantgericht MVO

201426jun

Om de MVO verwachtingen van onze Facilicom klanten in beeld te krijgen, heeft de MVO-werkgroep diverse klanten uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek. Tijdens deze zeer open, eerlijke en interessante bijeenkomst, onder begeleiding van een externe MVO-specialist hebben onze klanten de zeven kernthema's van de MVO-prestatieladder besproken.  De uitgesproken verwachtingen zijn direct door een cartoonist passend in beeld gebracht.

Zeven kernthema's
De zeven kernthema's van de MVO-prestatieladder zijn:
1. Behoorlijk bestuur
2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
3. Mensenrechten
4. Eerlijk zaken doen
5. Consumentenaangelegenheden
6. Milieu, grondstoffen, energie, emissies
7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Nog meer aspecten
Naast deze zeven kernthema's zijn er nog meer aspecten waar de klant aan denkt bij MVO. Zo houd je je als bedrijf niet bezig met MVO vanwege een certificaat, maar vanuit je DNA. Samen met de klant moet er een wederzijds commitment zijn om met MVO aan de slag te gaan en hier rekening mee te houden in de dagelijkse werkzaamhedenen alles wat hiermee samenhangt. Daarom is het ook belangrijk dat de bewustwording gedragen wordt door de gehele organisatie, niet alleen bij Facilicom maar ook bij de klant. Tevens wil de klant graag bewijsvoering; werkt het wat we doen? En waar zien we dat aan? Communiceer wat we aan het doen zijn en waar we resultaten halen; be good and tell it!

Social Return
Ook werd Social Return genoemd als een onderwerp wat men direct associeert met MVO. Wanneer we kijken naar Social Return dan stellen we vast dat 5% van het huidige totale personeelsbestand van Facilicom bestaat uit mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit sterkt Facilicom in de overtuiging om hier verder mee door te gaan.

Toolkit
De MVO-werkgroep gaat aan de slag met het samenstellen van een toolkit waardoor medewerkers van Facilicom handvaten krijgen om een betere MVO gesprekspartner voor de klant te zijn.