Klas 3 - Bestendigheid

Klas 3. Voor het welzijn van het kind en school.

Kansen of bedreigingen?

Klas3 brengt inzicht en overzicht aan (in de status van) uw vastgoed. We bieden perspectief en adviseren over de ontwikkelingen en kansen die er voor u liggen. Heeft u te maken met groei of krimp? Dan brengen wij de mogelijkheden in kaart om uw gebouw(en) op een andere en efficiëntere manier in te zetten. Ook kijken we hoe uw gebouwen op een interessante en flexibele manier verder te exploiteren zijn, bijvoorbeeld met behulp van andere gebruikers. Als de functionele, energetische en technische kenmerken van uw vastgoed gelijktijdig en juist worden ingezet dan rendeert uw vastgoed optimaal. 

Energie heeft de toekomst

Heeft uw onderwijsorganisatie MVO doelstellingen? En wilt u tegelijkertijd uw vastgoed vergroenen? Wist u dat uw energierekening kansen biedt om uw gebouw(en) stapsgewijs en structureel te verbeteren. Bijvoorbeeld door onderhoud slim te combineren met het toepassen van energiebesparende maatregelen. Zo draagt u niet alleen bij aan een beter binnenmilieu en klimaat. Het is op termijn ook gunstig voor uw begroting. 

Wettelijke verplichtingen of zorgplicht?

Uw vastgoed moet aan een reeks wettelijke basisverplichtingen voldoen. Denk hierbij aan uw brandbeveiligingsinstallaties of CV-installaties die regelmatig moeten worden gekeurd. Ook asbest of legionella horen bij de veiligheidsaspecten die met enige regelmaat aandacht vragen. Wij helpen u te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en de juiste keuzes te maken voor uw andere veiligheidsvraagstukken. Zo kan uw vastgoed zich optimaal voegen naar uw onderwijsplannen en uw medewerkers.

Met Klas3 bereidt u uw organisatie en vastgoed voor op de toekomst.