Klas 3 - Gezondheid

Klas 3 . Voor de gezondheid van het kind.

Een slechte kwaliteit van binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting. 

Zomaar een quote, rechtstreeks uit het frisse scholen programma van het RVO. Een breed gedragen overheidsprogramma om scholen bewust te maken van de effecten van een slecht binnenklimaat. Ondanks dat dit programma al een tijd loopt, zijn er nog steeds veel scholen waarbij deze problematiek heerst. Voor ons de aanleiding om met een oplossing te komen.

Nadat we tijdens een analyse van uw pand de kwaliteit van uw ventilatie en het CO2 gehalte meten, adviseren en realiseren wij de meest passende ventilatie oplossingen voor u en uw school. Onze oplossingen zijn afhankelijk van uw situatie en variëren van natuurlijke, tot volledig mechanische ventilatie. Wij redeneren vanuit u als gebruiker en kiezen daarbij de beste oplossing of fabricaat. Daarbij stellen we onszelf altijd als doel om het fundament te vormen voor een gezonde leer- en werkomgeving. Er is immers een directe relatie tussen de “frisheid” van een school en de prestaties