2013 5mrt

Lansingerland besteedt weer uit aan Axxicom

2013 5mrt

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland heeft besloten om de hulp bij het huishouden in het kader van Wmo opnieuw te gunnen aan Axxicom Thuishulp. Het nieuwe contract gaat in op 1 april 2013.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. ‘We blijven bestaande klanten bedienen en gaan nieuwe klanten net zo naar tevredenheid helpen als al onze andere klanten in dit gebied’, vertelt Simone Schraepler, directeur van Axxicom. ‘Niet voor niets is de gemeente dik tevreden over Axxicom’. Axxicom is – binnen Nederland een van de grootste thuishulpdienstverleners - in ruim honderd gemeenten actief in de thuishulpdienstverlening.