Borging

De stok achter de deur van mvo

Het belang dat we aan mvo hechten, is ook af te zien aan de plaats die het in onze hiërarchie inneemt. Alles wat met mvo samenhangt is ondergebracht in de portefeuille van onze vice-ceo. KAM-managers formeren een aparte mvo-commissie, HR-managers initiëren projecten om het ziekteverzuim terug te dringen en de gezondheid te verhogen.

Ook conformeren we ons aan alle gangbare certificeringen, normen en codes. Onze divisies zijn gecertificeerd conform de MVO Prestatieladder niveau 3 of 4. De Prestatieladder Socialer Ondernemen helpt ons om onze arbeidsvoorwaarden meetbaar te maken. Iets wat ook onze handtekening onder de Code Verantwoordelijk Marktgedrag al bewijst. Met het Fira certificaat tonen Trigion, Facilicom Solutions, Gom en Albron op het Fira platform hun MVO-prestaties aan klanten en leveranciers. Met ISO-certificering (14001) zijn we objectief controleerbaar op milieugebied.