Facilicom wordt CO2-neutraal

Als eerste grote organisatie in Nederland zal Facilicom de ambitie waar maken om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Facilicom is van mening om zelf in de praktijk te brengen waar zij voor staan, namelijk een maatschappelijk verantwoord en duurzame organisatie. 

In de Energiebeleidsverklaring van voorjaar 2017 is de ambitie vastgelegd. Het bedrijf hanteert daarbij de Trias Energetica, die voorschrijft dat alleen in laatste instantie nog gebruik wordt gemaakt van fossiele energie. Het doel is om in 2030 alleen nog maar elektriciteit, gas en warmte te gebruiken die 100 procent duurzaam is opgewekt. Het bedrijf gaat veel van die energie bovendien zelf opwekken en opslaan. De realisatie van dit project zal met eigen expertise zijn. 

Budgetneutraal gerealiseerd

Het mooie is dat al die ambitieuze plannen budgetneutraal zijn te realiseren met het zelf ontwikkelde model, Zero Budget Sustainability. Het is een van de sterke punten in de aanpak van het gespecialiseerde bedrijf Facilicom Solutions Energiemanagment (FSE). De verwachting is dat Facilicom met slimme maatregelen tot wel 50 procent kan besparen op het energieverbruik. Die besparingen worden vijftien jaar lang aangewend voor het vergroenen en verduurzamen van de energievoorziening.

Binnenkort wordt de nieuwe site gelanceerd en wordt u stap voor stap meegenomen in het hele proces. Hou deze site in de gaten om op de hoogte te blijven van dit project en de nieuwste ontwikkelingen.