De praktijk

Wat doen we nu concreet?

Mvo is een veelomvattend begrip. Daarom ontplooien we ook uiteenlopende activiteiten.

Afval en schoonmaakmiddelen

Op het gebied van afval merken we dat het rendement van scheiden vele malen hoger is dan dat van beperken. Door de hoeveelheid restafval actief verder terug te dringen, blijft een groter percentage materiaal over dat geschikt is voor recycling. Het is een ontwikkeling die we samen met opdrachtgevers vertalen in uitdagende concepten. Een veel gebruikt item als de vuilniszak is binnen Facilicom Group inmiddels circulair. Schoonmaakmiddelen worden primair geselecteerd op milieuvriendelijkheid.

Mensen

Mensen maken Facilicom. Daarom optimaliseren we waar mogelijk arbeidsomstandigheden, zeker in de divisies waar de fysieke belasting hoger is. Gezondheid van mensen geven we prioriteit, door programma’s te ontwikkelen zoals 'Hoe lekker werk jij?', om medewerkers langer aan de slag te houden. We hebben ook oog voor hun ontplooiingsmogelijkheden: wie naar zijn eigen kunnen presteert, heeft meer plezier in zijn werk en kan het werk langer aan. Mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt kunnen juist in een divisie als Gom Schoonhouden excelleren op hun eigen niveau.

Maatschappij

Met ruim 32.000 medewerkers zijn we een zichtbare speler in Nederland. Eén die ook graag zichtbaar is als maatschappelijke initiatieven een zetje in de rug kunnen gebruiken. We zijn niet bekend als sponsor van grote landelijke evenementen, maar kiezen er liever voor om ons te verbinden aan kleinschalige maatschappelijke initiatieven in onze eigen - inspirerende - omgeving.

Zo geven we met de Facilicom Group Foundation uiting aan die betrokkenheid: door initiatieven op te starten en te ondersteunen die bijdragen aan een leefomgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.