De praktijk

Wat doen we nu concreet?

Mvo is een veelomvattend begrip. Daarom ontplooien we ook uiteenlopende activiteiten.

CO2-footprint

Een effectief middel om onze inspanningen te laten zien is de CO2-footprint. Energie verbruiken we vooral in onze eigen panden, door onze auto’s op de weg en via schoonmaakproducten. We streven naar een reductie van 5% CO2 per jaar. Dat cijfer is bijvoorbeeld - en royaal - gehaald door minder gas te verbruiken in onze eigen panden. Het hoofdkantoor heeft met een EPA A++ label al een minimaal verbruikscijfer, het inkrimpen van een aantal vestigingen heeft ook aanzienlijk bijgedragen.

Voor het vervoer van onze mensen kiezen we uitsluitend auto’s met A-, B- of C-label: inmiddels 99% van het wagenpark. Ruim de helft van de auto’s heeft het groenste label. Snelle elektrische scooters zijn effectieve autosubstituten in drukke binnensteden. Toch is het onderdeel ‘vervoer’ nog iets om te verbeteren. De reductie in CO2-uitstoot ligt nog niet in lijn met de doelstelling - al is de verklaring dat de groei van de Facilicom Group heeft geleid tot een stijging van het aantal bedrijfsauto’s.

Afval en schoonmaakmiddelen

Op het gebied van afval merken we dat het rendement van scheiden vele malen hoger is dan dat van beperken. Door de hoeveelheid restafval actief verder terug te dringen, blijft een groter percentage materiaal over dat geschikt is voor recycling. Het is een ontwikkeling die we samen met opdrachtgevers vertalen in uitdagende concepten. Een veel gebruikt item als de vuilniszak is binnen Facilicom Group inmiddels circulair. Schoonmaakmiddelen worden primair geselecteerd op milieuvriendelijkheid.

Mensen

Mensen maken Facilicom. Daarom optimaliseren we waar mogelijk arbeidsomstandigheden, zeker in de divisies waar de fysieke belasting hoger is. Gezondheid van mensen geven we prioriteit, door programma’s te ontwikkelen zoals 'Hoe lekker werk jij?', om medewerkers langer aan de slag te houden. We hebben ook oog voor hun ontplooiingsmogelijkheden: wie naar zijn eigen kunnen presteert, heeft meer plezier in zijn werk en kan het werk langer aan. Mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt kunnen juist in een divisie als Gom Schoonhouden excelleren op hun eigen niveau.

Maatschappij

Met ruim 32.000 medewerkers zijn we een zichtbare speler in Nederland. Eén die ook graag zichtbaar is als maatschappelijke initiatieven een zetje in de rug kunnen gebruiken. We zijn niet bekend als sponsor van grote landelijke evenementen, maar kiezen er liever voor om ons te verbinden aan kleinschalige maatschappelijke initiatieven in onze eigen - inspirerende - omgeving.

Zo geven we met de Facilicom Group Foundation uiting aan die betrokkenheid: door initiatieven op te starten en te ondersteunen die bijdragen aan een leefomgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.