Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mvo als inspirerende factor voor onze bedrijfsvoering

Bij Facilicom vinden we dat het plezieriger wonen, werken, recreëren, winkelen of zorg verlenen is als een omgeving daar optimaal aan bijdraagt. Het is verwoord in onze missie ‘samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen’, het is verankerd in onze bedrijfsvoering. En het is ook in ons mvo-beleid een ankerpunt.

Want die omgeving laten inspireren kan alleen maar als we op die plek beantwoorden aan de actuele eisen op het gebied van duurzaamheid. Als we mensen inzetten die met plezier die omgeving schoon, heel, hygiënisch of veilig houden. En als we in ons werk niet alleen kijken naar onze eigen belangen, maar naar die van iedereen eromheen.

Mvo als kans

Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we daarom nooit geassocieerd met beperkingen. Wel met kansen. Kansen om onze visie duidelijker af te bakenen, kansen om onze dienstverlening te verbeteren, kansen om mensen – medewerkers en opdrachtgevers – nog meer aan ons te binden.

 Hoe inspirerend kan maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn?