2015 8jan

Nieuwe Facilitair! op de mat

2015 8jan

De nieuwe editie van Facilitair! viel in de week van 19 januari bij 14.000 relaties op de mat. In deze uitgave ondermeer aandacht voor de vernieuwde dienstverlening in multi-tenant gebouw Willemswerf, gastvrij schoonmaken bij de Hogeschool Rotterdam en integraal facility management bij ESA-ESTEC.

Facilitair! verschijnt twee keer per jaar en wordt verspreid onder relaties van Facilicom en zijn divisies. Artikelen uit voorgaande edities van Facilitair! kunt u teruglezen op www.facilitaironline.nl.