2013 8jan

Nieuwe Facilitair! volgende week op de mat

2013 8jan

De nieuwe editie van Facilitair! valt medio volgende week bij ruim 22.500 relaties op de mat. In deze uitgave ondermeer aandacht voor de verduurzaming van de kantorenmarkt, jonge en veelbelovende studenten over hun ambities en verwachtingen op de arbeidsmarkt en kansen op facilitair gebied in Frankrijk. Verder ook speciale aandacht voor de facilitaire organisatie bij ASR. Facilitair! verschijnt twee keer per jaar en wordt verspreid onder relaties van Facilicom en zijn divisies. Voorgaande edities van Facilitair! kunt u teruglezen op www.facilitaironline.nl