201825sep

Facilicom Group verlengt Platina Partnership met FMN

201825sep

Facilicom Group is ook de komende drie jaar weer Platina Partner van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Beide partijen tekenden daartoe gisteren op het hoofdkantoor van Facilicom in Schiedam een nieuwe overeenkomst waar in de samenwerking opnieuw werd vastgelegd. 

foto: Hollandse Hoogte | Jan de Groen

FMN en Facilicom Group werken al een groot aantal jaren samen; eerst via dochteronderneming Gom en sinds 2015 op het niveau van Facilicom Group. Geert van de Laar, ceo van Facilicom, benadrukte bij de ondertekening het belang van die jarenlange samenwerking: “Voor ons is het belangrijk om samen met FMN als onafhankelijke vakvereniging te werken aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Het facilitaire vakgebied is enorm in beweging en met onze eigen expertise- en kenniscentra kunnen we daar goed op aansluiten”.

Ook Michel Tobé, binnen het FMN-bestuur verantwoordelijk voor de partnerships, benadrukt het belang van samenwerking: “Onze partners zijn vooraanstaande en vooruitstrevende partijen in de facilitaire markt. Samen met hen en onze leden kunnen we voor het vliegwieleffect zorgen in de ontwikkeling van ons vak.”.

The Green House

Bij de verlenging van de samenwerking spraken Facilicom en FMN af om de komende drie jaar nog meer dan in het verleden van elkaars kracht gebruik te maken door bijvoorbeeld activiteiten meer op elkaar af te stemmen en maar ook de logische verbindingen tussen elkaars netwerken te blijven zoeken. Zo maakten partijen bij de ondertekening van de overeenkomst bijvoorbeeld bekend dat de traditionele nieuwjaarsreceptie van FMN, in 2019 plaatsvindt in The Green House in Utrecht. In dit bijzondere circulaire restaurant en greenhub levert Facilicom haar innovatieve en duurzame facilitaire services. De FMN Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op donderdag 24 januari 2019.