201812apr

Facilicom verduurzaamt panden

201812apr

Facilicom Group is ambitieus aan de slag gegaan met de vereisten die voortkomen uit de Europese wetgeving ‘Energy Efficiency Directive’. Om als organisatie in 2030 klimaatneutraal te zijn, verduurzaamt Facilicom al haar panden en kijkt naar de mogelijkheden om eigen duurzame energie op te wekken.

 

Facilicom-locatie Geyssendorfferweg
Facilicom-locatie Geyssendorfferweg

PV-panelen

Voor de Facilicom Solutions locatie aan de Geyssendorfferweg te Rotterdam heeft Facilicom al subsidie aangevraagd voor het plaatsen van PV-panelen. PV-panelen is de technische benaming voor zonnepanelen. PV staat voor ‘Photovoltaic’ en betekent 'licht' en 'stroom'. Inmiddels is de subsidie ook toegezegd.

Facilicom verwacht met het plaatsen van deze PV-panelen een jaarlijkse opbrengst van circa 95.000 kWh te realiseren, te vergelijken met circa 32 huizen. Facilicom Energie Management (FEM) heeft de aanvraag voorbereid en ingediend en volgt nu het verdere proces op. Breijer zal de plaatsing uitvoeren en FEM zal zorgen voor de monitoring en jaarlijkse verslaglegging van de opbrengst. Dit is een belangrijke stap op weg naar klimaatneutraliteit.

Verdere ontwikkelingen

Naast PV-panelen kijkt Facilicom ook naar de mogelijkheden voor energiebesparing middels luchtreiniging door ionisatie, gelijkmatige afgifte van koude en warmte door gebruik te maken van ‘Phase Changing Materials’ en elektrische mobiliteit.