Persbericht: Incluzio Leiderdorp van start

Vanaf vandaag - 2 januari - hebben inwoners van Leiderdorp te maken met een nieuwe welzijnsorganisatie: Incluzio Leiderdorp. Incluzio Leiderdorp bundelt de dienstverlening die in het verleden verspreid was over een aantal andere organisaties. Waar Leiderdorpers voorheen terecht konden bij onder andere het Sociaal Team, EVA, Vluchtelingenwerk, Sociaal Cultureel Werk en Pluspunt, kunnen zij voortaan terecht bij Incluzio Leiderdorp. Veel verandert er daarmee niet in het nieuwe jaar: Incluzio waarborgt continuiteit van activiteiten en ondersteuning.

Download hier het volledige persbericht