2016 5feb

Officiële start bouw gerechtsgebouw Breda

2016 5feb

Ondertekening, Breda, Gerechtsgebouw

Donderdag 4 februari 2016 is onder grote belangstelling het aanvangscertificaat door het Rijksvastgoedbedrijf uitgereikt aan consortium InBalans (met aandeelhoudende partij Facilicom). Ook de omgevingsvergunning, verstrekt door de gemeente Breda is bruikbaar en daarmee kan de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw Breda officieel van start gaan.

Om bij deze mijlpalen stil te staan waren vertegenwoordigers van de drie gebruikers (rechtbank, Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming), het Rijksvastgoedbedrijf, InBalans, de gemeente, maar ook belangstellende buurtbewoners bijeen op het bouwterrein aan de Stationslaan.

Volgens wethouder Alfred Arbouw van de gemeente Breda wordt het nieuwe gerechtsgebouw een blikvanger voor de stad Breda. Het heeft nu al, in de verdere ontwikkeling van het stationsgebied, een aanzuigende werking. Belangstelling is er vanuit de advocatuur om zich in het gebied te vestigen en bijzonder veel investeerders hebben zich gemeld voor de verdere ontwikkelingsplannen van dit gebied. Hij prees het voorspoedige verloop van de vergunningverlening en tevens heeft de omgevingsvergunning geen aanleiding gegeven tot het indienen van bezwaren. Dit dankzij een zorgvuldige voorbereiding van het project, de inzet van het team van InBalans en de nauwe samenwerking van rijk, gemeente en consortium.

Plaatsvervangend Directeur-generaal Eva Klein Schiphorst van het Rijksvastgoedbedrijf noemde het uitzonderlijk dat vandaag het aanvangscertificaat al kon worden afgegeven, eerder dan in de planning was aangegeven. Het soepele verloop van dit pps-project schuilt volgens haar in de openheid, het commitment en het vertrouwen van alle partijen.

Namens InBalans wendde Frans Snaaijer, directeur VolkerWessels Integraal, zich met name tot de bouwvakkers. 'Realiseer je dat jullie meebouwen aan een stukje historie voor de stad Breda', aldus Frans Snaaijer. Hij vroeg hen daarnaast aandacht te hebben voor het veilig werken op de bouwplaats en tenslotte wenste hij hen veel succes bij de realisatie.

Meer informatie vind je op www.bredainbalans.nl